Foreign Articles

KTH: Två professorer har under sju månader inte visat sig på jobbet

Två professorer med anställning vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm uppges inte ha infunnit sig på sina arbetsplatser sedan i juli 2017. Det framgår av två anmälningar till Statens ansvarsnämnd, som nyhetsbyrån Siren tagit del av. KTH:s rektor Sigbritt Karlsson har skrivit under de båda anmälningarna, daterade den 30 januari, vilket betyder att professorerna […]

Skolans beslut: Barnen ska ha Armani-uniform

Deutscher Export-Überschuss sinkt erstmals seit acht Jahren

Misstänkt mördare skrämde folk i skogen före mordet

Categories

We have updated our Terms of Service and Privacy Policy to comply with GDPR. By continuing to use this service, you accept the new terms.