Foreign Articles

KTH: Två professorer har under sju månader inte visat sig på jobbet

Två professorer vid Kungliga tekniska högskolan har inte visat sig på sin arbetsplats sedan i juli förra året, enligt anmälningar från arbetsgivaren.Två professorer vid Kungliga tekniska högskolan har inte visat sig på sin arbetsplats sedan i juli förra året, enligt anmälningar från arbetsgivaren.

Två professorer med anställning vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm uppges inte ha infunnit sig på sina arbetsplatser sedan i juli 2017. Det framgår av två anmälningar till Statens ansvarsnämnd, som nyhetsbyrån Siren tagit del av.

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson har skrivit under de båda anmälningarna, daterade den 30 januari, vilket betyder att professorerna ska ha varit ”olovligen frånvarande” under sju månader – och alltjämt är det, enligt KTH:s uppgifter.

Frånvaron har medfört att ”arbetsgivaren har behövt omfördela arbetsuppgifter”, skriver Karlsson i ett mejl till Syren. Hon uppger vidare att det inte finns någon förklaring till att professorerna varit borta under så lång tid, utan att ange något om huruvida man från högskolans sida sökt de frånvarande.

KTH-anmälningarna innebär att Statens ansvarsnämnd nu får ta ställning till om ”det föreligger grund för avskedande” av de båda befattningshavarna.

Let’s block ads! (Why?)

Nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *